IPC Calendar

August and September 2018-IPC Calendar

November 2018-IPC Calendar

Nov 2018 IPC Calendar.pdf

December 2018-IPC Calendar

Dec 2018 IPC Lesson Plan.pdf
January 2019-IPC Calendar
Jan 19 IPC Lesson Plan.pdf

February 2019-IPC Calendar
Feb 19 IPC Lesson Plan.pdf

March 2019-IPC Calendar


April 2019-IPC Calendar


May 2019-IPC Calendar