IPC Calendar

August and September 2017-IPC Calendar

Aug _ Sep 2017 IPC Calendar.pdf

October 2017-IPC Calendar

Oct 2017 IPC Calendar.pdf

November 2017-IPC Calendar

Nov 2017 IPC Calendar.pdf

December 2017-IPC Calendar
Dec 2017 IPC Lesson Plan.pdf

January 2018-IPC Calendar
Jan 2018 IPC Lesson Plan.pdf

February 2018-IPC Calendar


March 2018-IPC Calendar


April 2018-IPC Calendar


May 2018-IPC Calendar